top of page

בדיקות סקר חכמות לעסקים

 

קבלת רשימות עובדים

סלולרי + כתובות בלבד

 

הצטרפות

 
Artboard 38@2x.png
Artboard 41@2x.png
Artboard 39@2x.png
Artboard 36@2x.png
Artboard 37@2x.png
Artboard 40@2x.png
Artboard 26@2x.png
Artboard 27@2x.png

הוצאת דו"ח סיכון לעובדים
דירוג סיכון אישי לפי נתונים ממערכות מידע ציבוריות חופשיות 

סינון

ע"פ סיכון

 
co-dev brochure assets-23.png
co-dev brochure assets-23.png

סינון מחלימים ומתחסנים 
להגברת ייעילות הבדיקות 

Artboard 29@2x.png

סינון

בעלי נוגדנים

Artboard 28@2x.png

סינון לפני ההגעה של מי שלא מעוניין להיבדק
דיווח וטיפול לפי מדיניות מעסיק

סינון

לא מעוניינים

בדיקות מהאתר

Artboard 30@2x.png

בדיקות מהאתר אחת לשבוע
בתיאום מראש וע"פ סדרי העדיפויות

מסירת תוצאות לנבדק בסמס 

למידה מהתוצאות

Artboard 31@2x.png

דוחות סטטיסטיים למנהלים
מעקב חודשי עם המלצות לדרכי פעולה

עלות בדיקת סקר לבקשת העובד (עד אחת לשבוע) הינה 600₪-1000 לעובד לחודש

 

ע"י סינון חכם של הנבדקים, והתמקדות ב-10%/20% מהעובדים בעלי הסיכון הגבוהה ביותר לחלות, ניתן לבצע בדיקות סקר מקיפות ביעילות כלכלית בעלויות של:

 
Artboard 23@2x.png

לכיסוי 20% מהעובדים אחת לחודש

90 לחודש לעובד

Artboard 23@2x.png

לכיסוי 10% מהעובדים אחת לחודש

50 לחודש לעובד

כל הבדיקות המתבצעות הן בדיקות PCR מעבדה, בתוצאות של 24 שעות

המחיר כולל מעקב וקבלת מידע סיכוני ממערכות חברת ניורה, ועבודה ע"פ הנחיות ותיעדופי המערכת

 
 

לפרטים נוספים על המערכת - https://www.theneura.com/industries/covid-19

 
 
 
bottom of page