top of page

הסטנדרטים הגבוהים ביותר של עולם הרפואה

• מוצרי החיטוי והמיגון לאופרציה נקנים אך ורק מחברות בינלאומיות מאושרות
• ערכות הבדיקה בהן אנו משתמשים מאושרות, ודיוקם מאומת ע"י סטנדרטים בינלאומיים

•צוות סטודנטים לרפואה לקראת ההתמחות, בעלי ידע רפואי נרחב, בודק במקצועיות וגם מסביר ומרגיע 
•כל הבדיקות בעלות אישור אמ"ר ממשרד הבריאות 
•תקני הובלה ואימות נתונים מחמירים ע"פ סטנדרט WHO 

stats.jpg
bottom of page