top of page

חיסוני שפעת לארגונים

Artboard 5 copy 8@2x.png

CO-DEV מאפשרת לארגונים ולעובדים להיות מוגנים גם משפעת בחורף הזה, על אף המחסור העולמי בחיסוני שפעת.

מניעת סימפטומים בחורף הזה - מכל מקור - מורידה ספקות וחששות לעובד, ומוסיפה למעסיק ימי עבודה ביעילות כלכלית מדהימה!

שאלות ותשובות:

co-dev brochure assets-25.png

באיזה חיסון משתמשים?

היחסון הוא Influvac Tetra של חברת הפארמה Abbot הבינלאומית

co-dev brochure assets-25.png

זמן החיסון הוא בחודש ספטמבר, מיד לאחר האספקה מהיצרן. 

מתי מתבצע החיסון?

‏‏co-dev brochure assets-25 (2) - עותק.p

האם החיסון אפקטיבי – למי ועד מתי?

סיכוייו של חיסון שפעת להצליח הם 70% ע"פ היצרן. שיא תקופת האפקטיביות של החיסון היא 6 חודשים. לכן חיסון בספטמבר מכסה את מרכז החורף הישראלי 

‏‏co-dev brochure assets-25 (2) - עותק.p

האם יש אישור ממשרד הבריאות לחיסון?

משרד הבריאות מאשר את סוג החיסון , לגילאי 18 ומעלה בישראל

co-dev brochure assets-25.png

למה כדאי לעובד להתחסן?

הגנה על הבריאות האישית בכמה דקות,
כל סימפטום בחורף הזה יצור חשש של הסביבה שלנו
ולכן עלינו לעשות הכל כדי להפחית אותם

co-dev brochure assets-25.png

מי יכול ולא יכול להתחסן?

מתחת לגיל 18, בעלי אלרגיה לחיסונים או ביצים

‏‏co-dev brochure assets-25 (2) - עותק.p

לכמה כדאי למעסיק לממן חיסונים?

החלפת ימי מחלה או ימי בידוד בימי עבודה, הגברת תפוקת העבודה בארגונים שהעובדים מרגישים בהם מוגנים.

bottom of page